INSTALAȚIE DE STOCARE, TRANSPORT ȘI DOZARE PENTRU MATERII PRIME ȘI INGREDIENTE

Montat în BAIA MARE

Data investiției: iunie 2022Instalația de stocare, transport și dozare pentru materii prime și ingrediente este formată din:

- șase silozuri exterioare cu o capacitate de 27 tone fiecare;

- patru puncte de dozare;

- instalație de maiele, formata din trei tancuri cu o capacitate de 2000 litri fiecare.