Regulament oficial „Voucher – 5% reducere la accesorii”

Regulamentul Oficial

 

Promoţia  Voucher 5% reducere la următoarea comandă de ustensile şi accesorii de la Cofetarul Istet”, pentru completarea chestionarului Nova Pan la Gastropan 2019

 

Art. 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI

ORGANIZATORUL Promoţiei Voucher 5% reducere la următoarea comandă de ustensile şi accesorii de la Cofetarul Istet”, intitulată mai departe Voucher – 5% reducere la accesorii” este societatea NOVA PAN, persoană juridică, cu sediul în Braşov, str. Poienelor nr. 2A, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J08/110/2001, având Codul Unic de Înregistrare RO13685445, în calitate de furnizor.

Promoţia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în cele ce urmează “Regulament”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Regulamentul Oficial al Promoţiei Voucher – 5% reducere la accesorii” este disponibil pe site-ul societății: www.novapan.ro şi site-ul www.cofetarulistet.ro, de asemenea, informaţii referitoare la modul de desfășurare precum şi la Regulamentul Oficial sunt disponibile la telefon 0268.331.133 sau pe e-mail: office@novapan.ro.

 

Art. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

Promoţia Voucher – 5% reducere la accesorii” este valabilă pe întreg teritoriul României şi se desfăşoară în perioada 28.03.2019 – 30.06.2019, astfel:

- Voucherul de reducere este înmânat reprezentantului companiei, cu obiect de activitate panificaţie, patiserie, cofetarie, catering după ce a răspuns chestionarului Nova Pan

- Voucherul de reducere este valabil în perioada 02.04.2019 – 30.06.2019

 

Art. 3. CONDIŢII ȘI MODALITATEA DE DESFĂŞURARE

3.1. Orice persoană juridică care a răspuns chestionarului Nova Pan şi căreia i-a fost înmanat voucherul de reducere Voucher – 5% reducere la accesorii” este denumită în continuare Beneficiar voucher” și se bucură de un discount de 5% reducere la următoarea achiziţie de ustensile şi accesorii de la Cofetarul Isteț

3.2. Voucherul – 5% reducere la accesorii” este înmânat Beneficiarului voucher” de către reprezentantul Nova Pan care completează chestionarul conform răspunsurilor date de Beneficiar voucher”.

3.3. Voucher – 5% reducere la accesorii” este valabil în perioada 02.04.2019 – 30.06.2019

3.4. Pe baza Voucherului – 5% reducere la accesorii”, beneficiarul se bucură de un discount de 5% la urmatoarea achiziţie de ustensile și accesorii după primirea voucherului

3.5. Pentru a beneficia de reducerea de 5%, în cazul comenzilor online, Beneficiarul voucher” are obligația să completeze seria voucherului în campul Observaţii Comandă. În cazul comenzilor transmise prin e-mail sau telefonice, Beneficiarul voucher” are obligația să transmisă prin e-mail seria voucherului precum și datele de identificare ale companiei pe care Beneficiarul voucher” o reprezintă. 

3.6. Voucherul nu este transmisibil

3.7. Promoția nu se cumulează cu alte campanii, reduceri sau promoții

3.8. Lista de ustensile și accesorii pentru care Beneficiarul voucher” se bucură de reducerea de 5 % poate fi consultată pe site-ul www.cofetarulistet.ro

3.9. Voucher – 5% reducere la accesorii” se aplică la preţurile de listă Nova Pan, valabile în momentul achiziției.

 

Art. 4. MECANISMUL PROMOȚIEI

Pentru a putea beneficia de reducerea oferită prin intermediul Voucherului – 5% reducere la accesorii” Beneficiarul voucher” trebuie:

- să răspundă la toate întrebările chestionarului Nova Pan, de tip fața în fața, în perioada menționată la Art. 2

- să aibă ca domeniu de activitate panificație, patiserie, cofetarie, horeca

- să păstreze voucherul până la realizarea comenzii către Cofetarul Isteţ

- în cazul comenzilor făcute pe e-mail sau telefonice să transmită seria Voucherului – 5% reducere la accesorii”

- în cazul comenzilor online să completeze seria Voucherului – 5% reducere la accesorii” în campul Observații la comandă.

 

Art. 5. CLAUZE SECUNDARE

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și beneficiarii Beneficiarul voucher” se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul Brașov.

6.2. Eventuale reclamații legate de derularea Promoției Voucherului – 5% reducere la accesorii” se pot trimite pe adresa office@novapan.ro în perioada desfăşurării campaniei şi conform Art. 3. “CONDIŢII ȘI MODALITATEA DE DESFĂŞURARE”. După expirarea termenelor stabilite prin Art. 2., Organizatorul nu va lua în considerare nicio altă reclamație.

6.3. S.C. NOVA PAN îşi rezervă dreptul de a aduce completări prezentului regulament fără notificare prealabilă, deciziile fiind afişate pe site-ul Nova Pan, www.novapan.ro și www.cofetarulistet.ro.

 

 

 

Organizator

S.C NOVA PAN S.R.L

 

 

27 Martie 2019